hamilelerde mide ülserine

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) MİDE ÜLSERİ VE GASTRİT
Mide Ülseri (Peptik Ülser):
Araştırmaların çoğu hamilelerde mide ülserine diğer insanlardan daha az rastlandığını ve gebeliğin ülseri önleyici etkisi olduğunu göstermiştir. Gebelikte artan progesteron hormonunun midedeki asit salgısını azaltarak bu koruyu etkiyi sağladığı düşünülmektedir. Aynı şekilde plasentadan salgılanan hitaminaz enziminin de mide asitini azaltma konusunda katkıda bulunduğu düşünülmektedir.
Gebelerde peptik ülser gebe olmayanlarla aynı şikayetlere neden olur: Mide ağrısı, yanma v.b.

Gastrit:
Gastrti mide iç yüzeyindeki mukoza tabakasının inflamasyonudur. Helicobacter pylori bakterisinin mide ülseri ve gastrit oluşmasında önemli rolü vardır. Şikayetler mide ülseri ile benzerdir.

Tedavi:
Tedavide mide asit salgısını azaltıcı ilaçlar, H2 reseptör blokörleri ve proton pompa inhibitörleri kullanılır. Mide ülseri ve gastrit tedavisinde kullanılan asit azaltıcı ilaçların hepsi olmasa da çoğu hamilelik sırasında da kullanılabilecek ilaçlardır. H. Pylori mevcut ise bunun için de gebeliğe zararı olmayan antibiyotik tedavileri tercih edilebilir veya H.Pylori tedavisi gebelikten sonraki döneme de bırakılabilir.

Gebelik süresince nelere dikkat etmek gerekir?

GEBELİK VE EPİLEPSİ (SARA HASTALIĞI)
EPİLEPSİ HASTALARINDA HAMİLELİK VE DOĞUM
Epilepsi sinir uçlarındaki anormal elektriksel uyarım sonucu oluşur. İstemsiz kasılmalar ve zaman zaman bilinç kaybı görülebilir.

Epilepsisi olan kadınlarda gebeliğe bağlı görülebilecek en önemli tehlikeler nöbet sıklığındaki artış ve bebekte görülebilecek doğumsal anomalilerdir. Ortalama olarak epileptik annelerden doğan çocukların %7’sinde önemli doğumsal anomaliler görülür. Bu oran normal toplumda %3’tür. Bu orandaki artışın hatsalığın kendiliğinden ziyade kullanılan ilaçlara bağlı olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Bu çocuklarda; yarık damak, yarık dudak, zeka geriliği, düşük doğum ağırlığı, epilepsi riskinde artış görülebilir. Anne adayları bebeğin zarar görebileceğinden korkarak gebelikte ilaca devam etmezler. İlaç kullanılmadığında ortaya çıkabilecek nöbetler; bebek için fiziksel zedelenme, gelişme geriliği hatta ölüme neden olabilir. Bu yüzden epilepsisi olan kadınlar gebeliği sürecinde ve gebelikten sonrada bir kadın doğum uzmanı ve bir nörolog tarafından takip edilmelidir.

Epileptik kadınlar gebe kalmadan önce mutlaka bir kadın doğum uzmanı ve nörolog tarafından danışmanlık hizmeti almalıdırlar. Kullandıkları ilaçlar ve dozları yeniden düzenlenmelidir.

Gebelik süresince nelere dikkat etmek gerekir?
Kontrollere düzenli bir şekilde gidilmelidir. Uykusuzluk, yorgunluk, açlık gibi faktörler nöbet sıklığını arttırabilir. Folik asit takviyesi alınmalıdır.

Epilepsisi olan kadınlar, normal kadınlara göre biraz daha artmış risk taşısalar da bu risk hala düşüktür. Epilepsisi olan kadınları çoğu sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilirler. Gebelik esnasında yapılan kontrollere düzenli gidilirse yapılan ayrıntılı ultrasonlar, anomali taramaları doğum öncesi bebeğinizde oluşabilecek birçok sakatlığın tanısının erkenden konulmasını sağlar.

Epilepsi hastalarının gebeliklerinde artan riskler:
– Kullanılan ilaçlara bağlı konjential anomali sıklığında artış olabilir. Riski en az olan ilaçlar kullanılmalıdır. İlaç kullanılmadığı taktirde nöbet geçirilirse bu da bebek açısından riskli olacaktır.
– Preeklampsi daha sık gelişmektedir.
– Sezaryen oranı daha yüksektir.
– Epilepsi hastaları gebe kaldıklarında hastaların yarısından fazlasında nöbet sıklığı değişmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde nöbet sıklığı artar, yüzde 20 hastada nöbet sıklığı azalır.
– Nöbet (konvülziyon) geçirilmesi durumunda asidoz ve fetal kalp atımı bozulması meydana gelebilir. Anne ve fetus açısından tehlikeli sonuçlar meydana gelebilir.

Gebelikte iyi kontrol edilmeyen astımın ne gibi riskleri olabilir

GEBELİKTE ASTIM
HAMİLELİK VE ASTIM HASTALIĞI
Gebelik sırasında en sık görülen akciğer hastalığı astımdır. Yaklaşık olarak tüm gebeliklerin %4’ünde astım görülmektedir. Astımın gebelikte seyri konusunda 1/3 kuralı vardır, yani astım hastalarının üçte birinin şikayetleri gebelikte değişmez, üçte biri şiddetlenir, üçte biri hafifler. Aynı kişinin farklı gebeliklerinde hastalık farklı seyredebilir Bazı hastalarda gebelik sırasında şiakyetlerde şiddetlenme olmamasına rağmen doğum sırasında şikayetlerde artma ve nefes darlığı olabilir. Sezaryen ile doğum normal doğuma göre astımın şiddetlenmesi açısından daha risklidir ancak çoğu hastada doğum sırasında bir problem yaşanmaz.

Gebelikte kontrol altında tutulamayan astım hem anne hem bebek için problemlere yol açabilir. Bu durumun en sık sebebi anne adaylarının ilaç yan etkilerinden korkarak ilaç kullanımını bırakmalarıdır.

Astım hastası bir kadın anne olmaya karar verdikten sonra bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve solunum fonksiyon testleri gebelik oluşmadan önce normal düzeye getirilmelidir. Gebelik süresince hem astım hem gebelik ilgili uzman doktorlar tarafından takip edilmelidir.Astım atakları uygun şekilde, zamanında tedavi edilmelidir çünkü anne rahminde bebeğin büyüyebilmek için oksijene ihtiyacı vardır.

Gebelik süresince doğru tedavi uygulanırsa astım anne ve bebek sağlığını olumsuz etkilemez. Ancak hekimin belirleyeceği ilaçlar kullanılmazsa, düzenli kontrollere gidilmezse, sigara gibi astımı kötüleştiren faktörlerden uzak kalınmazsa olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınabilir.Örneğin; düşük, erken doğum, EMR, bebekte gelişme geriliği (IUGR) gibi durumlar olabilir.

Gebelikte iyi kontrol edilmeyen astımın ne gibi riskleri olabilir?
– Erken doğum
– Düşük doğum ağırlığı
– PPROM
– IUGR (intrauterin gelişme geriliği)
– Preeklampsi
– Antepartum vajinal kanama
– Hiperemezis gravidarum daha fazla görülür
– Maternal ve perinatal mortalitede artış

Tedavi ve astım ilaçları:
Gebelik süresince astım etkin bir şekilde kontrol altında tutulursa, doğum sırasında genellikle bir sorunla karşılaşılmaz . Astımı tetikleyen faktörler ve allerjenlerden kaçınılmalıdır. Sigara kullanılmamalı ve sigara dumanından uzak durulmalıdır Gebelikte daha çok inhaler ilaçlar tercih edilir. Beta-agonit inhaler ilaçlar, Sodyum-kromolin, steroid inhalasyonu, oral teofilin, salmeterol inhalasyonu, oral steroid ilaçlar aşama aşama kullanılan ilaçlardır. Her hasta gebeliğin en başında hatta gebe kalmadan önce astım ilacı kullanımı açısından doktoruna tekrar danışmalıdır.